Evaluarea și înnoirea curriculei pentru formarea profesorilor

logoterec_fara__text.gif

Scopul proiectului:

colaborarea mutuală dintre experţi în proiectarea curriculumului pentru a spori calitatea pregătirii profesorilor din sistemul preuniversitar în universităţile din Republica Moldova, prin înnoirea şi armonizarea curriculumului în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, prevederile procesului de la Bologna şi metodologia Tuning.

Obiective:

 • A înnoi curricula existentă pentru formarea profesorilor (nivel de licenţă şi masterat) în universităţile partenere în conformitate cu cerinţele procesului de la Bologna şi metodologia Tuning.
 • A instrui cadrele universitare în utilizarea noilor metodologii, în special, a învăţării centrate pe student.
 • A inova, implementa şi valida curricula pentru viitorii profesori din sistemul preuniversitar la 8 facultăţi până în septembrie 2013.

Rezultatele principale:

 • Raport despre starea de lucruri în domeniul formării profesorilor în universitățile partenere din Republica Moldova.
 • Un set de programe analitice și programe de studii reînnoite în formarea profesorilor aprobate și implementate.
 • Ghiduri în dezvoltarea curriculumului (metodologii referitoare la învățarea centrată pe student; corelarea constructivă predare/ învățare/evaluare și matricea volumului de muncă; mediu electronic de învățare).
 • Resurse pentru profesorii universitari și studenți (repozitoriu digital de resurse).
 • Circa 300 de cadre didactice instruite.
 • 600 de studenți instruiți utilizând curricula reînnoită.
 • Facilități tehnice/competențe ale personalului tehnic reactualizate.
 • Produse de diseminare (site web, buclete, articole).

Grupul țintă/beneficiarii proiectului sunt facultățile ce pregătesc profesori. Proiectul este actual, întrucît Procesul de la Bologna implică revizuirea programelor de studii și promovarea inovațiilor.

Activităţile din cadrul proiectului: 

 • Studierea metodologiei Tuning referitor la formarea profesorilor.
 • Analiza așteptărilor pieței muncii față de absolvenții facultăților de formare a profesorilor.
 • Analiza programelor de studii pentru formarea profesorilor în universitățile partenere vs. metodologie Tuning..
 • Organizarea unei mese rotunde. Elaborarea unui raport despre starea de lucruri în formarea profesorilor.
 • Adoptarea modelului centrat pe student.
 • Elaborarea unui set de programe analitice în formarea profesorilor.
 • Colectarea de resurse și bune practici în formarea profesorilor.
 • Elaborarea de ghiduri, materiale didactice.
 • Publicarea materialelor.
 • Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice universitare.
 • Organizarea unui atelier de lucru în cartografierea curriculumului/modelul alinierii constructive.
 • Organizarea achiziţionării echipamentului.
 • Instalarea echipamentului.
 • Implementarea cursurilor în mediu electronic.
 • Organizarea seminarului de evaluare.
 • Stabilirea planului de control al calității.
 • Stabilirea planului de diseminare și a responsabilităților.
 • Elaborarea și menținerea sitlui Web al proiectului.
 • Seminar de diseminare.
 • Întruniri de coordonare.
 • Organizarea și monitorizarea activităților din proiect.

Data lansării proiectului: 15.10.2010

Durată proiectului: 36 de luni

Data încheierii proiectului: 14.10.2013

Donator: Comisia Uniunii Europene, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA)

Grant UE: 582.628.79 euro

Ofiţerul de proiect: Giulia Moro, giulia.moro@ec.europa.eu

Instituţia coordonatoare: Universitatea din Aveiro, Campo Universitario de Santiago, PT -3810 193 Aveiro

Coordonatorul proiectului: prof. Nilza Maria Vilhena Nunes Costa, nilza@dte.ua.pt

Persoana de contact: Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”, MD-2069, Chişinău, str. I. Creangă 1, Roza Dumbrăveanu, r.dumbraveanu@gmail.com

tttt

 

Noutăţi şi evenimente

Prima întâlnire a partenerilor din proiect

Între 23 şi 27 ianuarie 2011 la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chişinău a avut loc prima întîlnire a partener…

16-20 mai 2011,Vizita de studii la Universitatea din Aivero, Portugalia

Între 16 şi 20 mai 2011, reprezentanţii universităţilor din Republica Moldova în proiectul TEREC (Universitatea Pedagogică de St…

Vizita la Universitatea din Tallinn, Estonia.

În perioada 27 septembrie - 4 octombrie 2011 reprezentanţii universităţilor din Republica Moldova, participante la realizarea pr…