23-27 ianuarie 2011, Moldova, Prima întâlnire a partenerilor din proiect

Între 23 şi 27 ianuarie 2011 la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chişinău a avut loc prima întîlnire a partenerilor din proiectul TEMPUS „Evaluarea şi înnoirea curriculei  pentru formarea profesorilor” (TEREC)

Sesiunea de deschidere a fost condusă de prim prorectorul universităţii dr. conf. Univ. Mihai Grosu şi de conceptorul proiectului dr. conf. univ. Roza Dumbrăveanu.

La întâlnire au participat şi au luat cuvântul dr. Elena Petrov, reprezentatul Ministerului Educaţiei, prof. univ. Valentin Arion, şeful Oficiului Naţional TEMPUS, coordonatorul proiectului, prof. univ. Nilza Maria Vilhena Nunes Costa (Universitatea din Aveiro, Portugalea) conf. univ. Eve Eisenschmidt (Universitatea din Tallinn, Estonia), prof. univ. Mihail Jalobeanu (Universitatea de Vest „V. Goldiş” din Arad, România).

La seminarul organizat în cadrul întîlnirii echipele de proiect de la universităţile partenere din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea pedagogică de Stat „I. Creangă”, Universitatea din Tiraspol, Universitatea de Stat „A. Russo”) au discutat obiectivele imediate ale proiectului şi modalitatea de atingere a acestor obiective.