TEREC / Repozitoriu digital / Proiect Tuning

Denumire : Writing Learning Outcomes
Autor : -
Tip : Ghid
Numar de pagini : 9
Anul publicarii : 2006
Domeniu științific : Didactică
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Un ghid scurt referitor la scrierea finalităților învățării
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles
Autor : Lokhoff, J., Wagenaar, R., Gonzales, J. și a.
Tip : Ghid
Numar de pagini : 96
Anul publicarii : 2010
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Ghid pentru formularea profilurilor specialității. Unul din documentele principale în proiectarea curriculară
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/Tuning_Guide._Degree_programme_profiles.pdf

Denumire : Metodologia proiectării curriculei pentru învăţământul universitar în contextul Procesului Bologna (I)
Autor : Valeriu Cabac
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 58
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Sunt descrise și discutate procesele de bază ce țin de Procesul Bologna și proiectul Tuning: niveluri de educație (ISCED), calificare, cadrul european al calificărilor, rezultatele învățării, centrare pe student
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Metodologia proiectării curriculei pentru învăţământul universitar în contextul Procesului Bologna
Autor : Valeriu Cabac
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 63
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Document de politici
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Sun explicitate conceptele de bază de politică educațională: cadrul calificărilor, centrarea pe student, centrarea pe finalități, profilul specialității
Grup țintă : Administrație
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Metodologia proiectării curriculei pentru învăţământul universitar în contextul Procesului Bologna [2]
Autor : Valeriu Cabac
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 20
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Document de politici
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Este descris conceptul ”referențial de competențe”. Sun discutate modurile de determinare a conținutului formării
Grup țintă : Administrație
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Metodologia proiectării curriculei pentru învăţământul universitar în contextul Procesului Bologna (II)
Autor : Valeriu cabac
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 33
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Este discutată noțiunea de competență, modurile de formulare a finalităților formării. Sunt descrise funcțiile documentului curricular ”Profilul specialității” și structura lui
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate :
Adresa :

Denumire : Metodologia proiectării curriculei pentru învăţământul universitar în contextul Procesului Bologna (III)
Autor : Valeriu Cabac
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 28
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Este propus conceptul de ”plan de curs”. Este discutată o variantă posibilă a planului de curs
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : «БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: поиск общности Европейских систем высшего образования (проект TUNING)»
Autor : В.И. Байденко, ред.
Tip : Studiu
Numar de pagini : 2017
Anul publicarii : 2010
Domeniu științific : Document de politici
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Un material coerent pentru inițiere în proectul european TUNING. Sun aduse exemple concrete de implementare a principiilor din Tuning (în limba rusă)
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac, USB
Fisiere atasate :
Adresa : http://yspu.org/trn_level_edu/7/tuning1.pdf

Denumire : Guide de formulation des profils de formation
Autor : Lokhoff, J., Wagenaar, R., Gonzales, J. și a.
Tip : Ghid
Numar de pagini : 96
Anul publicarii : 2010
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Ghid pentru formularea profilurilor specialității. Unul din documentele principale în proiectarea curriculară (în limba franceză)
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac, USB
Fisiere atasate :
Adresa : http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Guide_de_formulation_des_profils_de_formation.pdf

Denumire : Particularități ale formării cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive
Autor : Puşca Tatiana
Tip : Articol
Numar de pagini : 9
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Sistemul de învățământ din Republica Moldova parcurge astăzi o serie de transformări, în vederea îmbunătățirii calității studiilor și a calității organizării procesului de învățămînt. Una dintre aceste schimbări privește trecerea de la învățământul general de masă și cel special, la un invățământ incluziv. Implementarea eficientă a educației incluzive imprimă necesitatea revizuirii modalităților de formare a cadrelor didactice. În cadrul acestui articol ne-am propus scopul de a analiza experiențele unor state, precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Spania, Italia, în materie de formare a cadrelor didactice, dar și a experiențelor existente în Republica Moldova, în special în cadrul Universității de Stat din Moldova.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Puşca Tatiana, Universitatea de Stat din Moldova
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A PEDAGOGILOR
Autor : Puşca Tatiana
Tip : Articol
Numar de pagini : 5
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : In recent years there has been certified a growing interest of Moldovan authorities in inclusive education. Moldova State University il also interested in implementing inclusive education. In this respect there have been made changes in initial teacher training, continuing education, and in terms of creating an inclusive environment. In this article are presented the changes made from this perspective at Moldova State University.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Puşca Tatiana, Universitatea de Stat din Moldova
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :