TEREC / Repozitoriu digital / Proces Bologna

Denumire : Procesul de la Bologna: crearea Spaţiului european al învăţământului superior
Autor : -
Tip : Raport
Numar de pagini : 2
Anul publicarii : 2010
Domeniu științific : Document de politici
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : O scurtă descriere a etapelor procesului de la Bologna
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate :
Adresa : http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_ro.htm

Denumire : БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД (КНИГА-ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Autor : В.И. Байденко, ред.
Tip : Studiu
Numar de pagini : 535
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : O traducere în limba rusă a materialeleor conferințelor, seminarelor internaționale organizate în cadrul procesului Bologna pe problematica finalităților de învățare și a competențelor
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate :
Adresa : http://window.edu.ru/resource/870/70870/files/BP_09_1.pdf

Denumire : Болонский процесс: Европейские и национальные структуры квалификаций (Книга-приложение 2)
Autor : В.И. Байденко, ред.
Tip : Studiu
Numar de pagini : 220
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : O traducere în limba rusă a materialelor din presa europeană, referitoare la structurile europene și națioanle ale calificărilor
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac, USB
Fisiere atasate :
Adresa : http://window.edu.ru/resource/871/70871

Denumire : БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (КНИГА-ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Autor : В.И. Байденко, ред.
Tip : Studiu
Numar de pagini : 304
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : O traducere în limba rusă a meterialelor forumurilor, conferințelor europene dedicate problematicii calității învățământului superior
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac, USB
Fisiere atasate :
Adresa : http://www.umo.msu.ru/docs/20.pdf

Denumire : БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ГЛОССАРИЙ
Autor : В.И. Байденко, ред.
Tip : Altele
Numar de pagini : 148
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Glosar de termeni referitoati la procesul Bologna (în limba rusă)
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac, USB
Fisiere atasate :
Adresa : http://www.umo.msu.ru/docs/21.pdf

Denumire : Reconsidering the EHEA Principles: Is there a ”Bologna Philosophy”?
Autor : P. Zgaga
Tip : Studiu
Numar de pagini : 22
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Document de politici
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Cap. 2 din studiul A. Curaj et al. (eds). European Higher Education at the Crossroads: Between Bologna Process and National Reforms, Berlin: Springer, 2012. Autorul vorbește despre reconsiderarea principiilor de construire a Spațiului European Unic a învățământului Superior
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac, USB
Fisiere atasate :
Adresa : http://pefprints.pef.uni-lj.si/716/1/120428_Bukare%C5%A1ta_2_Chapter_OnlinePDF.pdf

Denumire : Beginning Teaching Beginning Learning, 3rd edition (ENG)
Autor : Janet Moyles
Tip : Manual
Numar de pagini : 288
Anul publicarii : 2007
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Manualul oferă îndrumare, încurajare și sprijin pentru toți profesorii începători din școli și alte medii educaționale, le oferă încrederea necesară pentru a face față provocărilor și a dezvolta aptitudini și competențe.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugeniu Zaporojan
Fisiere atasate :
Adresa :

Denumire : Delivering E-Learning
Autor : Kenneth Fee
Tip : Manual
Numar de pagini : 193
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Autorul explică conceptul de ”e-learning” și prezintă o abordare strategică inovativă a e-learning-ului, cu accent pe procesul de învățare și nu pe aspectul tehnologic.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugeniu Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://dl.lshtm.ac.uk/download/webdev/docs/Delivering-E-Learning.pdf

Denumire : Введение в педагогическую деятельность. Теория и практика.
Autor : Никитина Н.Н., Кислинская Н.В.
Tip : Manual
Numar de pagini : 216
Anul publicarii : 2004
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrarea oferă o imagine de ansamblu a profesiei didactice, dezvăluie natura și specificul activităților educaționale. Totodață este axată și pe aspectul practic, fiind orientată pe dezvoltarea personală și profesională a viitorilor învățători, promovarea profesională, auto-determinarea și auto-perfecționarea cadrelor didactice.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugeniu Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Инновационные педагогические технологии. Активное обучение.
Autor : Панфилова А.П.
Tip : Ghid
Numar de pagini : 97
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Cartea prezintă majoritatea tehnicilor de predare interactivă (jocuri de rol, studii de caz, brainstorming, discuții, ș.a.), specificul desfășurării și particularitățile lor, tehnici de feedback, etc. Este destinată profesorilor, managerilor de resurse umane, psihologilor, studenților și absolvenților, doctoranzilor.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugeniu Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :