TEREC / Repozitoriu digital / Documente de Politici în domeniul educației

Denumire : Tacking Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures
Autor : EACEA
Tip : Raport
Numar de pagini : 228
Anul publicarii : 2014
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Acest raport abordează problema abandonului școlar timpuriu. Sînt analizate costurile pe care societatea le suportă din cauza abandonului școlar, precum și impactul abandonului școlar timpuriu asupra individului.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate :
Adresa : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175EN.pdf

Denumire : Eurydice Policy Brief: Early Childhood Education and Care
Autor : A. Motiejunaite, A. Delhaxhe, M.P. Balcon, O. Borodankova.
Tip : Raport
Numar de pagini : 33
Anul publicarii : 2014
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra politicilor în domeniul educatiei și îngrijirii copiilor preșcolari din 32 de țări europene.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate :
Adresa : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/Eurydice_Policy_Brief_ECEC_EN.pdf

Denumire : The Structure of European Education Systems 2014/15: Schematic Diagrams
Autor : EACEA
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 28
Anul publicarii : 2014
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : O serie de diagrame care reprezintă structura sistemelor educaționale, de la preșcolar la terțiar, în 36 de țări participante la programul Erasmus+, pentru anul universitar 2014-2015.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate :
Adresa : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/compulsory_education_EN.pdf

Denumire : Codul Educației al Republicii Moldova
Autor : Ministerul Educației al Republicii Moldova
Tip : Altele
Numar de pagini : 101
Anul publicarii : 2014
Domeniu științific : Document de politici
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie din Republica Moldova.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate :
Adresa : http://lex.justice.md/md/355156/