TEREC / Repozitoriu digital / Descriptori Dublin

Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Un tabel care sumarizează locul descriptorilor Dublin în nivelele superioare ale Cadrului European al Calificărilor (CEC)
Domeniu științific : Document de politici
Anul publicarii : 2004
Numar de pagini : 1
Tip : Altele
Autor : Grup de lucru UE
Denumire : Descriptorii Dublin vs CEC
Grup țintă : Administrație
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : The Use of Learning Outcomes in Practice
Autor : Gareth Jones
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 29
Anul publicarii : 2006
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Sunt aduse exemple de utilizare a descriptorilor Dublin la formularea finalităților învățării
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.imt.liu.se/edu/Bologna/LO/icuk_garethjones.pdf