TEREC / Repozitoriu digital / Abordare prin competențe în învățământ

Denumire : TRAINING METODOLOGIC PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LICEU
Autor : Cartaleanu, T., Cosovan, O., Sclifos, L., Solovei, R.
Tip : Program de training
Numar de pagini : 59
Anul publicarii : 2011
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Suport de curs pentru profesorii din liceu referitor la abordarea prin competență în învățământ, managementul lecției și proiectarea curriculară în liceu
Grup țintă : Student masterat
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Valeriu Cabac
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : DIDACTICA FORMĂRII COMPETENȚELOR
Autor : Aurel Ardelean, Octavian Mândruț
Tip : Ghid
Numar de pagini : 212
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrare metodologică destinată introducerii competențelor în procesul de instruire din învățământul preuniversitar.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : DIDACTICA DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Autor : M. Mandrut, O. Mandrut, D. Boboc
Tip : Ghid
Numar de pagini : 143
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Ghid metodologic orientativ de implementare și organizare a instruirii la Geografie și Științe ale Naturii din învățământul primar, în contextul concepției induse de competențele-cheie europene și de competențele din curriculum școlar.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENȚE LA GEOGRAFIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Autor : O. Mândruț
Tip : Ghid
Numar de pagini : 119
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrarea reprezintă un suport de formare a competențelor, adresat profesorilor de geografie, care constituie totodată un model pentru alte abordări disciplinare
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENȚE
Autor : O. Mândruț, L. Catană, M. Mândruț
Tip : Ghid
Numar de pagini : 145
Anul publicarii : 2012
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrarea este destinată formării și autoformării tuturor categoriilor de cadre didactice și abordează tema instruirii centrate pe competențe-cheie, recomandate de Comisia Europeană
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Competențe ale pedagogilor: Interpretări
Autor : R. Dumbraveanu, V. Pâslaru, V. Cabac
Tip : Studiu
Numar de pagini : 192
Anul publicarii : 2014
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrarea expune principalele interpretări ale noțiunii de competență și ale altor noțiuni aferente, constituite în practica educațională internațională și în cea națională. Studiul este destinat cadrelor didactice, factorilor de decizie din sistemul de învățământ din Moldova, precum și studenților de la facultățile cu profil pedagogic.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Learning to Learn and Civic Competences: Different Currencies or Two Sides of The Same Coin?
Autor : B. Hoskins, R. Deakin Crick
Tip : Studiu
Numar de pagini : 22
Anul publicarii : 2008
Domeniu științific : Psihologhie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Studiul compară competențele de învățare și competențele civice, relațiile dintre acestea și capacitatea lor de a influența personalitatea individului.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : A Coordinator's Guide to Implementing Competency-Based Education (CBE) In Schools
Autor : OAS Hemispheric Project
Tip : Ghid
Numar de pagini : 48
Anul publicarii : 2006
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Ghid elaborat pentru profesorii din școli, interesați de învățământul bazat pe competențe.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.moe.gov.tt/Docs/ICIU/CompetencyBasedEducation.pdf

Denumire : Learning Outcomes and Competences
Autor : D. Kennedy, Á. Hyland, N. Ryan
Tip : Articol
Numar de pagini : 18
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Autorii articolului explică noțiunea de ”competență”, relațiile dintre competențe, obiective și finalități de studii.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Documents/Article%20Competences%20Bologna%20Handbook%202009.pdf

Denumire : ROLUL PROFESORULUI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE ÎNVĂȚARE PERMANENTĂ ALE ELEVILOR
Autor : S. Țibu, P. Botnariuc, A. Gavriliță, D. Goia, M. Iacob, L. Tăsica
Tip : Studiu
Numar de pagini : 260
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrarea de față îsi propune să ofere o imagine asupra opiniei cadrelor didactice cu privire la propriile oportunități de învățare permanentă și să identifice competențe necesare cadrelor didactice pentru a putea fi capabile să dezvolte, la rândul lor, competențe de învățare permanentă la elevi.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : E-Learning Competencies for Teachers in Secondary and Higher Education
Autor : V. Awouters, S. Jans
Tip : Articol
Numar de pagini : 3
Anul publicarii : 2009
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Autorii cercetează competențele de e-learning care îi sunt necesare profesorului și cum pot fi acestea obținute.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa :

Denumire : Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice
Autor : UNESCO, proiectul SCCD-TIC
Tip : Studiu
Numar de pagini : 14
Anul publicarii : 2008
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Îndrumări care se adresează tuturor cadrele didactice, în special pentru planificarea programelor şi a ofertelor de formare care să îi pregătească pe profesori pentru a îndeplini un rol esenţial în dezvoltarea abilităţilor elevilor de utilizare a tehnologiilor.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.elearning.ro/resurse/UNESCO_TIC_StandardeProfesori2008.pdf

Denumire : Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice (Cadru pentru politici educaţionale)
Autor : UNESCO, proiectul SCCD-TIC
Tip : Studiu
Numar de pagini : 14
Anul publicarii : 2008
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : Lucrare destinată celor implicaţi în procesul de luare a deciziilor în domeniul educaţiei şi al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice pentru pregătirea curriculumului şi a propunerilor de cursuri, combinând competenţele TIC cu inovaţiile referitoare la pedagogie, curriculum şi organizare şcolară.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.elearning.ro/resurse/UNESCO_TIC_CadruPolitici2008.pdf

Denumire : 21st Century Skills Map
Autor : 21centuryskills.org
Tip : Prezentare
Numar de pagini : 16
Anul publicarii : 2008
Domeniu științific : Pedagogie
Descriere succintă a resursei / rezumat (max 1000 semne) : O hartă a competențelor și aptitudinilor pe care ar trebui să le posede profesorii de limbă engleză.
Grup țintă : Lector
Cine a adăugat resursa( instituția, persoana). : Eugen Zaporojan, UPSC
Fisiere atasate : Descarca
Adresa : http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_english_map.pdf